เงินปันผล
Posted: ครูบ้าน Date: 2021-08-24 06:16:43
   
  อยากทราบว่าเงินปันผลจะได้ช่วงเดือนไหน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุริยนต์  2021-08-25 09:48:24
 
 
  หลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชี 2564 ที่ประขุมใหญ่รับรองงบดุล และรับรองการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน ที่กำหนด 25 ตุลาคม 2564 สอ.ครูชัยภูมิ จะโอนเข้าบัญชีกรุงไทย(ที่จ่ายเงินเดือน) นอกจากสมาชิกจะแจ้งเปลี่ยนแปลง ตามที่กำหนด
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูบ้าน  2021-08-31 08:53:46
 
 
  ขอบคุณค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ภัททิยา ขันศิลา  2022-10-08 19:39:00
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ภัททิยา ขันศิลา  2022-10-08 19:41:02
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :อุดม จันทรวิเศษ  2022-10-23 12:05:41
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :เพ็ญศิริ ภุชฌงค์  2023-09-12 15:53:11
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :นางสาวรุ้งณภา แคสันเทียะ  2023-10-26 18:17:10
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :นางสาวรุ้งณภา แคสันเทียะ  2023-10-26 18:17:59
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :นางจินตนา เเก้วช่วย  2023-10-26 19:39:54
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :อัครพล ปะกัง  2023-12-27 11:28:49
 
 
  อยากทราบว่าจะได้ปันผลเท่าไหร่ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :