เยี่ยวยาสมาชิกกรณีประสบปัญหาอุทกภัย
Posted: นางลภัสรดา ทั้งพรม Date: 2021-09-28 20:19:07
   
  เนื่องด้วยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชัยภูมิ ได้รับความเดือดร้อน(อำเภอบำเหน็จณณงค์) ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าสหกรณ์มีนโยบายให้ความช่วยเหลือสมาชิกหรือไม่ค่ะ อย่างไร
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผช เลชา  2021-10-04 00:36:13
 
 
  ให้จัดทำรายละเอียด ที่เสียหายประเมินราคาความเสียหาย แล้วบันทึกขอมาสหกรณ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา นะครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :