ให้ปรับรายการทะเบียนหุ้น
Posted: โอโน่ Date: 2021-10-05 17:16:48
   
  เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยปรับหน้าทะเบียนหุ้นให้เป็นปัจจุบันด้วย ปีไหนมันเก่าแล้ว ก็ปรับออก ให้แสดงเป็นปีปัจจุบันแทน เงินค่าปรุบปรุงเว็บไซต์ ปีละหลายแสน เบิกทุกปี เว็บไม่พัฒนา ฝากว่าที่ประธานคนใหม่ติดตามด้วย
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :