เงินเรียกเก็บในรอบปีทางบัญชี 2564
Posted: สุริยนต์ Date: 2021-10-21 18:40:18
   
  รายการเรียกเก็บ ในระหว่างปีทางบัญชี 2564 ทำไมต้องยกออกไป หลังได้ทำสัญญากู้ใหม่ในระหว่างปีทางบัญชี สมาชิกจะไปหาข้อมูลดอกเบี้ยที่ชำระได้จากที่ไหน เพื่อคำนวณ "เงินเฉลี่ยคืน" ครับ ***และรหัสคำถาม ขอเสนอให้ให้ภาษกับตัวเลข ไม่ต้องสลับ ไทย อังกฤษ ตัวเลข ได้หรือไม่
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :