การบริการสมาชิก
Posted: ผู้กู้บ่อย Date: 2022-02-01 12:48:56
   
  ฝากถึงท่านประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงาน..เรื่องการให้บริการสมาชิกและพนักงาน ขอให้มีวาทศิลป์ในการพูดด้วยครับ คนที่ท่านรู้จักมายื่นท่านก็พูดด้วยดี คนที่ท่านไม่รู้จักก็พูดห่วนเสียงแข็ง .ใจเขาใจเราครับ ปรับปุรงด้วยนะครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :