หักค่าหุ้นชำระหนี้ได้ไหม
Posted: สมาชิก0410 Date: 2022-02-12 13:20:07
   
  -มีเงินกู้คงเหลือ 150000 บาท -มีหุ้น 350000 บาท สมาชิกมีความประสงค์จะนำเงินหุ้นไปชำระหนี้เงินกู้ที่เหลือ ได้หรือไม่ ถ้าได้จะให้สมาชิกดำเนินการอย่างไร
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :