ความคับข้องใจของสมาชิก
Posted: คนท่ีเห็นเพื่อนครูแล้วสงสาร Date: 2022-02-18 05:20:58
   
  :คนท่ีเห็นเพื่อนครูแล้วสงสาร การกู้แต่ละครังทำไมต้องจ่ายประกันทุกครั้ง แล้วประกันไม่เคยเวรคืนแลย ครูที่เป็นข้าราชการบำนาญไปยื่นกู้ บอกต้องทำประกันเงินกู้ แถมได้เพิ่มเงินประกัน อย่างนี้เขาเรียกไปกู้ หรือไปสร้างหนี้กันคะ คณะกรรมการทำไม่ไม่มาแก้ปัญหา เวลปันผลคือได้ผลตอบแทนสูง ถ้าคนไม่เดือดคงไม่ไปกู้ แต่ไปกู้แล้วเดือดร้อนจะไปกุ็ทำไม เจ้าหน้าท่ี่บางคนพูดจาไม่มีหางเสียง ไม่อายเด็กอนุบาล ขอสดงความคิดเห็นแค่นี้ค่ะ ทุก ๆ คนต้องกินต้องใช้ภาระส่งลูกเรียนก็หนัก ความคิดเห็นที่ 2 โดย :คนท่ีเห็นเพื่อนครูแล้วสงสาร 2022-02-18 05:15:53 คนท่ีเดือดร้อนค่่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :นพดล เขต 3  2022-02-21 11:49:10
 
 
  เรียนสมาชิก การทำประกันเมื่อมีการกู้ทุกครั้งถ้ากรมธรรม์เดิมเหลือเวลาคุ้มครองไม่ถึง 1 ปี เพื่อเป็นหลักประกันหนี้เพราะถ้าไม่มีประกันก็จะเป็นภาระของผู้ค้ำการทำประกันจะชำระเบี้ยตามวงเงินที่หักจากหลักประกันอื่นแล้วเช่นหุ้น และวงเงินฌาปนกิจที่มีออกเหลือจึงทำประกันถ้าไม่มีฌาปนกิจก็ทำเต็มที่เหลือจากหักหุ้นถ้าสมาชิกทำฌาปนกิจหลายสมาคมและมีวงเงินเกินวงเงินกู้ท่านก็ไม่ต้องทำประกันชีวิตครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูเป  2022-02-22 19:40:27
 
 
  ติดใจระยะเวลาเอาประกัน ปีหรือสองปีแต่จ่ายครึ่งแสนหรือเป็นแสน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :คนท่ีเดือดร้อนเรื่องประกันครับผม  2022-02-24 16:03:22
 
 
  เรื่องประกันไม่ทราบว่ากี่ปี มีแต่ให้กรอกแบบฟร์อมครับ ก็งง ๆ ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :