สมุดบัญชีสหกรณ์หาย
Posted: 1111 Date: 2022-03-10 14:44:59
   
  -สมุดบัญชีสหกรณ์หายใช้หลักฐานอะไรบ้างเปิดใหม่ -จะผูกบัญชีกับ ธ.กรุงไทย ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :จนท  2022-03-22 07:58:40
 
 
  กรณีสมุดคู่ฝากสหกรณ์หายให้สมาชิกไปแจ้งความที่สถานีตำรวจที่สะดวกแล้วนำใบแจ้งความมาติดต่อที่สหกรณ์เพื่อขอทำสมุดใหม่เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท กรณีขอผูกบัญชีให้สมาชิกนำสำเนาสมุดคู่ฝากสหกรณ์และสำเนาสมุดคู่ฝากกรุงไทยที่มีบัตร ATM แล้วของท่านสมาชิก พร้อมเขียนคำร้องขอเปิดบัญชีเงินฝาก สามารถ download แบบฟอร์มในเว็บสหกรณ์แบบฟอร์มที่ 07312
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :จนท  2022-03-22 08:01:36
 
 
  ขอโทษค่ะ คำร้องขอผูกบัญชี ไม่ใช่คำรองขอเปิดบัญชี
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :