มารยาทการพูดของเจ้าหน้าที่
Posted: ฝากเจ้าหน้าที่ Date: 2022-03-11 10:08:20
   
  สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการสื่อสารได้ดี ที่กล่าวมาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติทั่วไปของเจ้าหน้าที่ แต่มีเจ้าหน้าที่บางคนพูดจาไม่ดี ตะคอกเสียง และทำเหมือนสมาชิกไปขอกู้เงินคุณ ถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความสุข หรือไม่พร้อมที่จะทำงานให้บริการตรงนี้ ก็สมควรที่จะหางานใหม่ที่เข้ากับบุคคลิกของตัวเอง #ฝากไว้ให้คิด ถ้าคิดได้# ไม่มีใครอยากไปกู้ แต่ทุกคนมีความจำเป็นต่างกัน อย่าทำให้องค์กรเสียเพียงเพราะคน คนเดียว และจงเข้าใจด้วยว่า กู้=เสียดอกเบี้ย=ผู้กู้ชำระหนี้เอง คุณไม่ได้ช่วยจ่ายหนี้แทน เพราะฉะนั้น อย่าเยอะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูคือกัน  2022-03-14 11:33:54
 
 
  แจ้งไปด้วยครับ เจ้าหน้าที่สาขาไหน กรรมการคงอบรมมารยาทในการต้อนรับ และการพูดกันยกใหญ่ ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ลูกหนี้สหกรณ์  2022-03-17 10:27:21
 
 
  เจ้าหน้าที่ชุดใหม่นี้ ไม่น่ารัก ทีมงานเดิม พูดจาน่ารักค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ลูกหนี้สหกรณ์  2022-03-17 10:53:51
 
 
  เจ้าหน้าที่ชุดใหม่นี้ ไม่น่ารัก ทีมงานเดิม พูดจาน่ารักค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :admin  2022-03-21 10:42:05
 
 
  ต้องขออภัยสมาชิกที่มาใช้บริการด้วยนะค่ะ หากเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สุภาพ ครั้งต่อไปจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :สมาชิกคนหนึ่ง  2022-03-22 22:01:04
 
 
  ความจริง เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ก็มาจากดอกผล การกู้ของสมาชิก ป๊ะ.. น่าจะมีแบบประเมิน ให้สมาชิกช่วยประเมิน .. งานบริการ เมื่อไม่รักในการบริการ สหกรณ์จะเลี้ยงไว้ ทำไม? ... ไม่น่า จะขาดแคลน คนอยากมาทำงานนี้
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :