สมุดฝากมั่นคงต้องแนบเอกสารอะไรบ้างค่ะ
Posted: ขนิษฐา Date: 2022-07-22 09:11:02
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :จนท  2022-07-25 15:08:03
 
 
  เปิดบัญชีออมทรัพย์มั่นคง เอกสารแนบเรื่อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้เปิดบัญชี 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย)) และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้รับผลประโยชน์ทุกท่าน ท่านละ 1 ชุด(รับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย))
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :