ออนซอนคัก
Posted: หน่ายหลาย Date: 2022-08-23 17:28:08
   
  เข้าที่ประชุมก็เพื่อขอกู้ยอดเพิ่มจากเดิม ไม่ใช่เข้าที่ประชุมแล้วอนุมัติยอดเท่าเดิม สั้นเขาสิไปเข้าประชุมเฮดหยังน้อออ อนุมัติยอดแต่ล่ะครั้งกะใช่ว่าจะให้หลวงให้หลายหักประกันกะเหมิ้ดแล้ว ต้องเข้าที่ประชุมรอบนั่นรอบนี่ ทรงยากคัก งึดๆท่านกรรมการ (ฮอดยามเลือกตั้งกะอย่ามาขอคะแนนเด้อ)
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :