ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ควรออกเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
Posted: คนสุดจะทน Date: 2022-10-10 21:14:10
   
  ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตั้งแต่สมัยละโว้เลย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัพเดตเกณฑ์อะไรต่างๆใหม่บ้าง ข้อมูลล้าหลังมาก พวกท่านทำงานกันอย่างไร เกณฑ์การกู้ที่เปลี่ยนใหม่ หรือข้อมูลอะไรใหม่ควรออกหนังสือแจ้งให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ไปดูของสหกรณ์ครูโคราชบ้างนะท่านประธานกรรมการทั้งหลาย เขามีแบบคำนวณเงินกู้ผ่านมือถือ กระดานบอร์ดก็มีแอดมินคอยตอบข้อสงสัยตลอด อันนี้เหมือนมีแต่คนมาถาม คนตอบไม่มี
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูเคยกู้  2022-10-11 13:10:29
 
 
  สหกรณ์โคราชเป็นตัวอย่างที่เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกมากครับ ผมเคยเป็นสมาชิกที่นั่น เค้าคำนวนสิทธิ์กู้ให้ก่อนค่อยไปจัดเตรียมเอกสาร จะได้ผ่านและรับเงินกูัเร็ว แต่ที่นี่เตรียมเอกสารยื่นกู้ถึงคำนวนสิทธิ์ให้ สวนทางกัน การเอื้อประโยชน์ ให้สมาชิกได้รับความสะดวกควรมีมากกว่านี้ครับ ฝากกรรมการทุกท่านดูแลให้สมกับที่สมาชิกเลือกท่านเข้ามา
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูเป  2022-10-11 19:08:36
 
 
  ถ้าทำการรวดเร็วก็ไม่ได้ค่า ทำงานล่วงเวลา งานถนัดประชุมทั้งปี สังเกตเบิกเบี้ยเลี้ยงแต่ละคนเป็นแสน ไปศึกษาดูงานจนครบวาระแต่กฎระเบียบข้อความเดิมไม่รู้ไปดูงานหรือเที่ยว
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :