การหักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเบี้ยประกัน
Posted: ครูน้อยร้อยกิโล Date: 2022-10-27 10:29:14
   
  กรณีบันทึกข้อความให้หักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเบี้ยประกันของสมาคมต่างๆอยากทราบว่าได้ดำเนินการหรือยังและจะได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนส่วนที่เหลือเมื่อไหร่ครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :