มติที่ประชุม
Posted: เบื่อการทำงานกรรมการ Date: 2022-11-22 17:37:55
   
  ยื่นทบทวนสิทธิ์การกู้เพื่อขอยอดกู้เพิ่ม แต่กรรมการมองไม่เห็นความเดือดร้อนของสมาชิก อนุมัติยอดกู้เท่าเดิม สมาชิกเค้าก็หวังเพิ่งสหกรณ์แต่สหกรณ์ไม่ช่วย ทั้งๆ ที่เงินชำระการกู้ก็หักก่อนสถาบันอื่น งง กับคณะกรรมการ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :