ขอให้สกรณ์หักชำระหนี้เท่าๆกันทุกเดือน
Posted: ครูวรรณนา Date: 2023-01-17 22:51:18
   
  อยากให้มีการเปลี่ยนการชำระหนี้ให้เลือกได้2แบบ คือ 1.ผ่อนแบบสหกรณ์ จ่ายชำระเงินต้นเท่าๆกันพร้อมดอกเบี้ย 2.ผ่อนแบบธนาคาร จ่ายชำระรายเดือนเท่ากันทุกเดือน น่าจะให้สมาชิกได้มีแนวทางเลือกบ้าง ฝากกรรมการเสนอเข้าที่ประชุม
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :