การเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
Posted: โสรพล 23693 Date: 2023-03-08 14:25:57
   
  เรียนถาม หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษมี ต้องใช้อะไรบ้างครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :จนท  2023-03-14 14:28:54
 
 
  บัตรประชาชน ฉบับจริง ของสมาชิกที่จะเปิดบัญชี สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เปิดบัญชี เขียนแบบขอเปิดบัญชีที่สหกรณ์ฯ ยื่นที่ฝ่ายการเงิน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :piyada  2023-03-24 19:42:59
 
 
  เรียนสอบถาม อยากทราบรายละเอียดการฝากออมทรัพย์พิเศษค่ะ มีสมุดบัญชีอยู่แล้ว ถ้าฝากออมทรัพย์พิเศษต้องเปิดบัญชีใหม่ไหม คะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :