การให้เงินกู้แก่สมาชิก
Posted: เพ็ฯพัช Date: 2023-04-05 12:35:14
   
  ตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก หมวด 5 เรื่องหลักประกันเงินกู้พิเศษ ข้อ 3.3.2ที่ระบุหากสมาชิกกู้ไม้เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีหลักทรัพย์ฯประเภทที่ดิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 นั้น หากเรากู้ 5 ล้านต้องมีหลักทรัพย์อย่างน้อย หนึ่งล้านห้าแสนบาท ใช่ไหมคะ หรือต้องมีหลักทรพย์ตามราคาประเมินตามวงเงินกู้
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :