การรับเงินสงเคราะห์ศพ
Posted: ธีรศักดิ์ ท่วมประจักษ์ Date: 2023-09-10 00:28:20
   
  เงินรับคืนได้ไม่ตรงกับยอดที่แจ้งไว้..หายไปหลายหมื่นไม่เข้าใจออกเช็คบอกได้เท่านี้นะแต่พอไปขึ้นเงินยอดลดลงไม่ตรงกับที่เจ้าหน้าที่การเงินบอกไว้อธิบายให้ทราบด้วยทำไม.
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :