เกณฑ์เงินเดือนเหลือ 30% สมาชิกได้รับผลกระทบแน่นอน
Posted: ครูหนี้เยอะ Date: 2024-02-18 09:00:22
   
  เข้าใจว่าตอนนี้ต้นสังกัดกำหนดเกณฑ์หักชำระหนี้ต้องเหลือ 30% สหกรณ์น่าจะหาแนวทางแก้ไข้ในส่วนนี้ สมาชิกขอเสนอให้ปรับวิธีการส่งที่เดิมคือส่งแบบคงต้น เป็นแบบธนาคารส่งเท่ากันทุกงวด เพื่อเป็นการลดส่งเงินต้น เพื่อสมาชิกที่เงินเดือนน้อยๆ จะได้เหลือ 30% ครับ ถ้าจู่ๆมาปรับ30%เลย แบบนี้คนที่เดือดร้อนเงินเดือนเหลือรับก็น้อย จะทำอย่างไรครับ โปรดเห็นใจสมาชิกด้วยครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2024-02-18 11:38:26
 
 
  ครู จะได้เงิน เหลือ 30%ครับ มีเงินเข้าบัญชี สิ้นเดือน มีค นี้ แต่บางคนที่มากู้สหกรณ์ เงินเหลือ 10% นั่น เขต อาจหักเงินส่งไม่ครบตามจำนวนที่สหกรณ์ เรียกเก็บ ดังนั้น สมาชิกต้องส่งส่วนที่หักไม่ได้ต่อสหกรณ์เอง จะโอนมาหรือ มาส่งเอง ก็ได้
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2024-02-18 11:41:18
 
 
  หากไม่ส่งเงินเพิ่ม ตกเป็นผู้ผิดนัด และอีกอย่าง จะกู้เงิน หากเงินเหลือไม่ถึง 30% (สมาชิกเก่า) จะทำอย่างไร สหกรณ์ กำลังหาแนวทางปฏิบัติ เพื่อไม่ให้สมาชิกเดือดร้อน
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :