การชำระหนี้
Posted: เอกกมล ภิญโญวงศ์ Date: 2024-03-07 14:59:57
   
  ถ้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดยินยอมให้หักชำระหนี้ครบจำนวน สอ.จะหักเท่าเดิมไหมครับ แม้เงินเดือนจะเหลือไม่ถึง 30 เปอร์เซ็น
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2024-03-08 12:45:49
 
 
  สหกรณ์ส่งยอดหักตามภาระหนี้ แต่หน่วยหักจะหักได้ตามระเบียบคือต้องมีเงินเหลือ ในสลิปร้อยละ 30 ถ้าภาระหนี้ของสมาชิกหักแล้วในสลิปเหลือไม่ถึงร้อยละ30หน่วยหักก็จะหักภาระหนี้บางส่วน คือต้องให้เหลือในสลิปร้อยละ 30 ส่วนภาระหนี้ที่เหลือสหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกนำส่งเองผ่านช่องทางที่แจ้งไปครับ ี่ยินยอมมาหน่วยหักสามารถดำเนินการให้สมาชิกได้ หน่วยหักเขายึดระเบียบที่กระทรวงสั่งการมา ไม่สามารถหักให้สมาชิกได้
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :