ฝากหุ้น
Posted: อยากรู้ Date: 2024-03-09 11:20:25
   
  ฝากหุ้นสูงสุดเท่าไหร่คะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2024-03-12 14:09:37
 
 
  ถ้าสมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นสหกรณ์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :