โครงการส่งเสริมการออมของสมาชิก
Posted: ครูดอกไม้ Date: 2024-03-22 21:12:07
   
  อยากทราบว่า 1. เงินออมที่เรานำไปซื้อหุ้น จะเอาไปรวมกับหุ้นที่เรามีจากการหักหุ้นรายเดือน หรือจากที่เรากู้หรือไม่ 2. เวลาปันผล จะคิดให้หรือไม่ ถ้าคิด จะคิดให้ตั้งแต่เมื่อใด
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :