การนำส่งเงินชำระหนี้
Posted: เอกกมล ภิญโญวงศ์ Date: 2024-03-25 11:24:56
   
  เรียน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจำกัด ตามที่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด มีเงินเดือนคงเหลือ 30% แต่มีสมาชิกสหกรณ์ติดภาระผูกพันธ์การชำระหนี้ไม่ครบตามสัญญา จึงเรียนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจำกัด แจ้งช่องทาง หมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อชำระหนี้ส่วนต่างที่เหลือด้วยครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :วิโรจน์ หอมวงษ์ เลขสมาชิก 23111  2024-03-28 13:39:28
 
 
  ตรวจสอบหนี้ที่ต้องชำระเดือนมี.ค.ได้อย่างไรครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :