เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ขอกู้ยอดเดิม ไม่ได้ มันคืออะไร
Posted: ทนงศักดิ์ Date: 2024-03-31 23:55:22
   
  เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ขอกู้ยอดเดิม ไม่ได้ มันคืออะไร ทั้งๆที่หักเงินได้ปกติ เขียนบันทึกก็แล้ว แล้วที่ประชุมก็แล้ว จะมีกรรมการ ไว้ทำซากอะไรครับ หรือเอาไว้ คอยกินเบี้ยประชุม...
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูๆ  2024-04-01 00:44:49
 
 
  30% เดือดร้อนไปหมด
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมาชิก  2024-04-01 09:18:56
 
 
  สหกรณ์ไม่ได้เดือดร้อนคะ ว่าสมาชิกจะกู้ได้หรือไม่ได้ เพราะหลัก ๆ เก็บดอกเบี้ยให้ได้
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สมาชิก  2024-04-01 14:18:23
 
 
  ขนาด ฉ ยังไม่ให้กู้เลยค่ะ อย่างน้อยก็ให้สิทธิสมาชิกเก่า เพิ้นกู้หลาย ครูเขาก็สบายใจว่าสหกรณ์คือที่พึ่ง สุดท้ายมาหักคอจุ้ดปุ้ด คือหยัง คณะกรรมการชุดนี้แมะ เลือกมาให้ช่วยดูแลสมาชิก ชุดก่อนเพิ้นคือเริส แทะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2024-04-01 15:38:23
 
 
  เรียน สมาชิก เดือน มี.ค เป็นเดือนแรก ที่หน่วยหักต้องหัก 30% ไว้ให้ครู,บุคลากร และโอนเข้า ธ .กรุงไทย มีสมาชิก 2948 ราย เงิน 21 ล้าน ไม่พอส่งสหกรณ์ ส่วนคนที่ เหลือ 30% ขึ้นไปสหกร จ่ายปกติ คนที่เงินไม่พอจ่าย วันนี้ ค้าง อยู่ 836 คน เงิน 7 ล้านกว่า กรรมการทราบดีถึงความเดือดร้อนสมาชิก ที่ชะลอการจ่ายกรณี หักไม่ครบ นั่น นายทะเยียนสหกรณ์ก็มีหนังสือสั่งการมาอีก ต้องถือปฏิบัติ แต่กรรมการมองเห็นความจำเป็นของสมาชิก ก็จะนำเข้า หารือกันในวันประชุม 10 เม.ย นี้ เราได้รับเงินกู้จาก สอ.การเคหะ,สอ.การเภสัช.สอ.การประปา มีเงินเพียงพอต่อการให้บริการ เราขอดูว่า สิ้น มีค จะได่รับเงินที่ค้งเท่าใด ครับ รอหน่อย นะครับ เราเป็นห่วงท่าน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :1  2024-04-16 23:45:57
 
 
  เดือดร้อนหนักได้รับโทรศัพท์จากสหกรณ์ เหมือนเสียงสวรรค์ เตรียมเอกสารเข้าไป.. ไปกรุงไทย.. ออมสิน ครูวิ่งกันให้วุ่นแต่พอกลับไปสหกรณ์กลับกู้ไม่ได้เพราะติดทั้งกรุงไทย ทั้งออมสินทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาในการส่ง สุดท้ายต้องกลับบ้านทั้งน้ำตา.. ความจริง เฮ็ดหยังบ่อได้ฮ้องไห้คือสีไคๆหัวโล่งๆ ตาเหลือโตนเจ้าของ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :