การรับสมาชิก กรณีพิเศษ
Posted: ครูพัช Date: 2018-02-19 15:33:32
   
  การรับสมาชิกกรณ๊พิเศษ หมายถึง ๑. บุคลากรจากหน่วยงานอื่นใช่ไหม ๒.ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีสิทธิเท่าเทียมกับสมาชิกครูใช่ไหม (สามารถค้ำ/กู้)
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :