"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  โทร 044-816626 Line: @320naqej

 

วันนี้s: 1951 คน
ทั้งหมด: 62709 คน
...
Line Offical ของ สหกรณ์

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชย. เขต 1
สพป.ชย. เขต 2
สพป.ชย. เขต 3
สพม.ชย. 30
 

 


Next
Previous


 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
14/11/2566
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสัวสดิการผู้สูงอายุ ตุลาคม 2566
25/10/2566
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีทางบัญชี 2567 -2568
12/10/2566
 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ชุดที่ 66
10/10/2566
 ประกาศ ผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 66 ประจำปีทางบัญชี 2567-2568
7/10/2566
 ประกาศ เรื่อง การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปีทางบัญชี 2567-2568
5/10/2566
 หยุดให้บริการ ATM Online กับธนาคารกรุงไทย
28/9/2566
 ประกาศ การงดจ่ายเงินกู้ ประจำปีทางบัญชี 2566 ฉบับที่ 2
14/9/2566
 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญาประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ประจำปีทางบัญชี 2567
11/9/2566
 ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการสรรหาเป็นประธาน และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66
7/9/2566
 เรื่อง ผลการคัดเลือกการขายทอดตลาด พร้อมอาคารสำนักงาน
25/8/2566
 เรื่อง การทำประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
24/8/2566
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสัวสดิการผู้สูงอายุ สิงหาคม 2566
23/8/2566
 เรื่อง การสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 66
23/8/2566
 เรื่อง การทำประกันชีวิตแบบบุคคลและแบบกลุ่ม
23/8/2566
 
 
 
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นำโดยนายประสงค์ พรโสภิณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
 
 
16 พ.ย.66 คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ชุดประจำปีทางบัญชี 2567 ได้เข้าตรวจ
 
 
นายประสงค์ พรโสภิณ ประธาน สอ.ชย. ร่วมเป็นเกียรติ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ,จนท สอ การเกษตร ใน จช
 
 
15 พ.ย. 66 คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ประจำปีทางบัญชี 2567 เข้าตรวจสอบกิจ
 
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ พรโสภิณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ
 
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
 
มอบสวัสดิการผู้สูงอายุ
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชสอค
 
 
มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเกียรติคุณ
 
 
นายมนัส เจียมภูเขียว ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สส.ชสอ.
 
   
02732  การสมัครสมาชิกใหม่กรณีเคยลาออก  (0/16) ครูตัวเล็ก 05 ธ.ค. 2566
02731  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567  (0/101) khanittha 29 พ.ย. 2566
02730  แลกสิทธิ์คนค้ำ  (0/39) ครูน้อย 29 พ.ย. 2566
02729  ใครเคยขอเงินค่านอนโรงบาลครับ  (2/83) RกXMRน 28 พ.ย. 2566
02728  การกู้หุ้น  (0/76) สมาชิก 28 พ.ย. 2566
02727  วันที่ 4 ธันวาคม 2566 สหกรณ์เปิดให้บริการไหม  (2/115) ครูก้อย 27 พ.ย. 2566
02726  ส่งค่าหุ้นกี่เดือนถึงสามารถกู้สามัญได้  (0/82) ครูอาร์ม 26 พ.ย. 2566
02725  %เงินคงเหลือของสมาชิก  (3/176) ครูผู้น้อย 26 พ.ย. 2566
02724  กดเงินกู้สามัญดำรงชีพไม่ได้  (3/137) ครูน้อยคอยนาน 25 พ.ย. 2566
02723  เงินค่านอนโรงบาล  (0/78) สมศรี 21 พ.ย. 2566
   
 
 
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2565 เดือน มกราคม 2565
โดย: admin วันที่:2022-01-28 17:58:53
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2564 เดือน พฤษภาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-06-23 17:43:00
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2564 เดือน มีนาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-04-21 17:19:59
 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 5.75 ต่อปี

 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
   - ออมทรัพย์                       ร้อยละ 3.25 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ               ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

   - ประจำ(6 เดือน)               ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

   - ประจำ(12 เดือน)             ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

   - ประจำ(24 เดือน)             ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

   - ประจำ(36 เดือน)            ร้อยละ 3.40 บาท/ปี 

   - ออมทรัพย์มั่นคง                
     
- 1,000 -19,999 บาท  ร้อยละ 3.25 บาท/ปี
      - 20,000 บาท ขึ้นไป    ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
   - ออมทรัพย์                      ร้อยละ 3.00 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ              ร้อยละ 3.10 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

   - ออมทรัพย์                      ร้อยละ 3.25 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคล
   - ออมทรัพย์                      ร้อยละ 3.25 บาท/ปี

  

 
 
 
 

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด

สำนักงานใหญ่
-ธ.กรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ 
 เลขที่บัญชี                  500-0-00050-4
-ธ.กรุงไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                  307-1-01123-7
-ธ.ออมสิน สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      0-5094005791-7
-ธ.กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      257-2-41406-2
-ธกส. สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                       020005327297
-ธ.ไทยพานิชย์ สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       600-2-04734-7
-ธ.กรุงศรี สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       023-1-00190-8

สาขาภูเขียว
-ธ.กรุงไทย สาขาภูเขียว
 เลขที่บัญชี                       285-1-04956-9
-ธ.ออมสิน สาขาภูเขียว 
 เลขที่บัญชี                        0-5265027717-2

สาขาจัตุรัส
-ธ.กรุงเทพ สาขาจัตุรัส 
 เลขที่บัญชี                       430-057812-9
-ธ.กรุงไทย สาขาจัตุรัส
 เลขที่บัญชี                       981-6-25295-3