"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  โทร 044-816626 Line: @320naqej

 

วันนี้s: 1587 คน
ทั้งหมด: 62709 คน
...
Line Offical ของ สหกรณ์

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชย. เขต 1
สพป.ชย. เขต 2
สพป.ชย. เขต 3
สพม.ชย. 30
 

 


Next
Previous


 
 หยุดให้บริการ ATM Online กับธนาคารกรุงไทย
28/9/2566
 ประกาศ การงดจ่ายเงินกู้ ประจำปีทางบัญชี 2566 ฉบับที่ 2
14/9/2566
 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญาประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ประจำปีทางบัญชี 2567
11/9/2566
 ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการสรรหาเป็นประธาน และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66
7/9/2566
 เรื่อง ผลการคัดเลือกการขายทอดตลาด พร้อมอาคารสำนักงาน
25/8/2566
 เรื่อง การทำประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
24/8/2566
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสัวสดิการผู้สูงอายุ สิงหาคม 2566
23/8/2566
 เรื่อง การสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 66
23/8/2566
 เรื่อง การทำประกันชีวิตแบบบุคคลและแบบกลุ่ม
23/8/2566
 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงาน
11/8/2566
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสัวสดิการผู้สูงอายุ กรกฏาคม 2566
27/7/2566
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดเรื่อง การงดจ่ายเงินกู้
20/7/2566
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เรื่อง การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปีทางบัญชี 2566
20/7/2566
 ใบสมัครขอรับทุนบุตรประจำปี 2566
5/7/2566
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสัวสดิการผู้สูงอายุ มิถุนายน 2566
28/6/2566
 
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชสอค
 
 
มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเกียรติคุณ
 
 
นายมนัส เจียมภูเขียว ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สส.ชสอ.
 
 
ร่วมลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน สอ.เภสัชฯ
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.พนักงานการไฟฟ้า
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูเพชรบุรี
 
 
มอบสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 100 ปี 10 ก.พ. 2565
 
 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
 
 
โครงการประชุมสัมนาวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานสหกรณ์
 
 
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 
   
02655  กู้สามัญ  (0/7) บ้านนอก 02 ต.ค. 2566
02654  แลกสิทธิ์คนคำ้  (0/6) อุ๋ม 02 ต.ค. 2566
02653  ปันผล  (1/105) ครูชัยภูมิ 02 ต.ค. 2566
02652  ข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกในเว็ปของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน  (0/60) สมาชิกบำนาญ 02 ต.ค. 2566
02651  กดเงิน ATM ไม่ได้ค่ะ  (7/138) ครูผู้ช่วย 02 ต.ค. 2566
02650  สามารถดูปันผล-เฉลี่ยคืนในแอป ได้วันที่เท่าไรของเดือนตุล...  (4/134) ขอคำตอบ 02 ต.ค. 2566
02649  สมัครวมสชิกสหกรณ์ เดือนแรก หักไป 1800 บาท อยากทราบว่าเป...  (0/52) ศรากรณ์ 01 ต.ค. 2566
02648  กดเงิน  (3/137) ครูอบรม 01 ต.ค. 2566
02647  กดเงิน  (1/85) ครูอบรม 01 ต.ค. 2566
02646  กู้สามัดำรงชีวิต  (1/156) ครูผู้รอคอย 27 ก.ย. 2566
   
 
 
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2565 เดือน มกราคม 2565
โดย: admin วันที่:2022-01-28 17:58:53
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2564 เดือน พฤษภาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-06-23 17:43:00
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2564 เดือน มีนาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-04-21 17:19:59
 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 5.75 ต่อปี

 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
   - ออมทรัพย์                       ร้อยละ 3.25 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ               ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

   - ประจำ(6 เดือน)               ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

   - ประจำ(12 เดือน)             ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

   - ประจำ(24 เดือน)             ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

   - ประจำ(36 เดือน)            ร้อยละ 3.40 บาท/ปี 

   - ออมทรัพย์มั่นคง                
     
- 1,000 -19,999 บาท  ร้อยละ 3.25 บาท/ปี
      - 20,000 บาท ขึ้นไป    ร้อยละ 3.40 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
   - ออมทรัพย์                      ร้อยละ 3.00 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ              ร้อยละ 3.10 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

   - ออมทรัพย์                      ร้อยละ 3.25 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคล
   - ออมทรัพย์                      ร้อยละ 3.25 บาท/ปี

  

 
 
 
 

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด

สำนักงานใหญ่
-ธ.กรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ 
 เลขที่บัญชี                  500-0-00050-4
-ธ.กรุงไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                  307-1-01123-7
-ธ.ออมสิน สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      0-5094005791-7
-ธ.กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      257-2-41406-2
-ธกส. สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                       020005327297
-ธ.ไทยพานิชย์ สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       600-2-04734-7
-ธ.กรุงศรี สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       023-1-00190-8

สาขาภูเขียว
-ธ.กรุงไทย สาขาภูเขียว
 เลขที่บัญชี                       285-1-04956-9
-ธ.ออมสิน สาขาภูเขียว 
 เลขที่บัญชี                        0-5265027717-2

สาขาจัตุรัส
-ธ.กรุงเทพ สาขาจัตุรัส 
 เลขที่บัญชี                       430-057812-9
-ธ.กรุงไทย สาขาจัตุรัส
 เลขที่บัญชี                       981-6-25295-3