โครงการอบรมสัมนาสมาชิกใหม่เขต 2 (24 พ.ย.2561)
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-11-21 10:15:39
IP: 1.179.180.73
 

โครงการพัฒนาสมาชิกใหม่ ประจำปีทางบัญชี 2562
วันเสาร์ ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ หอประชุมโรงเรียนภูมิวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม