โครงการอบรมสัมนาสมาชิกใหม่เขต 1 และ เขต 3 (25 พ.ย.2561)
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-11-21 10:23:23
IP: 1.179.180.73
 

โครงการพัฒนาสมาชิกใหม่ ประจำปีทางบัญชี 2562
วันอาทิตย์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม