ครูออน กาจกระโทก(กคศ.)อดีตประธานกรรมการ สอ.ครูนครราชสีมา เป็นวิทยากรความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2014-06-29 15:09:21
IP: 203.114.112.117
 
 
 
 
 

ครูออน  กาจกระโทก(กคศ.)อดีตประธานกรรมการ สอ.ครูนครราชสีมา เป็นวิทยากรความเคลื่อนไหวทางการศึกษาให้ สพป.ชย.1

ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค วันที่ 26 มิ.ย.57