21 พ.ย.58 สอ.ครูชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดเชตวัน(ภูขี้ไก่) อ.หนองบัวแดง
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2015-11-24 17:55:22
IP: 203.114.112.117