16 พ.ย.66 คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ชุดประจำปีทางบัญชี 2567 ได้เข้าตรวจ
Posted: a Date: 2023-11-16 10:40:30
IP: 58.137.14.202
 
 
 
 
 

16 พ.ย.66   คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  ชุดประจำปีทางบัญชี 2567  ได้เข้าตรวจสอบกิจการ ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  สาขาภูเขียว