มอบเงินสนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
Posted: a Date: 2024-01-30 11:36:02
IP: 101.51.216.126
 
 
 
 
 

30 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มอบเงินสนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในการแข่งขัน "กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566