โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-02-22 10:17:11
IP: 203.114.112.114
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร

การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19
ระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค่าใช้จ่าย 7,200 บาท(ไม่รวมที่พัก) สนใจติดต่อสหกรณ์ (สมาชิก/ผู้สนใจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม